Management Team

Management Team

indra kumar kattel_CEO

Dr. Indra Kumar Kattel
Chief Executive Officer

Lek Raj Karki_DCEO

Lekhraj Karki
Deputy Chief Executive Officer

ashok kshetri_AGM

Ashok Kshetri
Assitant General Manager

Chandra Pd Acharya Head_Recovery

Chandra Prasad Acharya
Head-Recovery

Mahesh Man Pradhan_ Head Audit

Mahesh Man Pradhan
Head-Internal Audit

Shyam Bahadur Bohara_a

Shyam Bahadur Bohora
Head-Human Resource

Keshav Abhikari Head_Finance

Keshav Adhikari
Head-Finance

Shiva Kumar Giri-_Head-Business

Shiva Kumar Giri
Head-Business

Sameer Neupane Head_IT

Sameer Neupany
Head-IT

Suman Lamichhane_ Operating

Suman Lamichhane
Incharge-Operation

Raunak Koirala _CRO

Raunak Koirala
CRO

Kedar Lamsal CAD_a

Kedar Lamsal
Incharge-CAD